Kinh nghiệm học tốt môn tư tưởng Hồ Chí Minh

Danh mục: Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chào các bạn hôm nay có thời gian rảnh và cũng là một phần tâm sự của mình khi mình quyết định thêm thư mục Tư tưởng Hồ Chí Minh vào blog.Bài viết này mình sẽ không thể nói rõ là gì nhưng nó cũng là một phần kinh nghiệm của mình khi học môn tư tưởng Hồ Chí Minh.Học tốt môn lịch sử thời trung học là một lợi thế.Cái này mình không dám chắc chắn nhưng theo mình thì nếu trong quãng thời học sinh trung học nếu bạn đã đam mê môn lịch sử thì chắc chắn nếu học môn tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ rất dễ dàng.Bởi ...

Chào các bạn hôm nay có thời gian rảnh và cũng là một phần tâm sự của mình khi mình quyết định thêm thư mục Tư tưởng Hồ Chí Minh vào blog.

Bài viết này mình sẽ không thể nói rõ là gì nhưng nó cũng là một phần kinh nghiệm của mình khi học môn tư tưởng Hồ Chí Minh.

  1. Học tốt môn lịch sử thời trung học là một lợi thế.

Cái này mình không dám chắc chắn nhưng theo mình thì nếu trong quãng thời học sinh trung học nếu bạn đã đam mê môn lịch sử thì chắc chắn nếu học môn sẽ rất dễ dàng.Bởi vì tâm lý của một số sinh viên là học cho qua môn,đơn giản là môn này toàn lý thuyết xuông khó nhớ,cho lên theo mình thì nếu các bạn đã đam mê môn lịch sử thì theo học môn này cũng không đến nỗi nào.

2.Luôn chú ý nghe giảng trên lớp.

Mặc định môn tư thưởng Hồ Chí Minh khá giống môn đó là lý thuyết thì vô tội vạ , đa số sinh viên ngồi nghe toàn ngủ gật chỉ số ít biết ghi chép, mà có ghi chép thì cũng loàng ngoằng thôi rồi.Ở đây mình không nói đến những bạn  hoc chuyên ngành chính trị đâu nhé.

3.Luôn xem trước bài mới ở nhà và xem lại bài cũ

Cái này thì không phải bàn cãi gì cho lên mình sẽ không trình bày võ mồm gì thêm.Như các bạn đã biết blog của mình chuyên về học tập cho lên với việc thường xuyên tiếp suc với văn mẫu cho lên kiến thức về các tác phẩm văn học của mình khá nhiều.Mình có thể tóm tắt, nêu tên tác giả tác phẩm,năm viết…nếu đó là ngữ văn cấp 3

Các bài nên tham khảo

Phân tích các điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoá và những ưu thế của sản xuất hàng hoá so với kinh tế tự nhiên.

Sản xuất hàng hoá là kiểu tổ chức sản xuất trong đó sản phẩm làm ra không phải để đáp ứng nhu cầu của người trực tiếp sản xuất mà đáp ứng nhu cầu của XH thông ...

Phân tích hai thuộc tính của hàng hoá và quan hệ của hai thuộc tính đó với tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá.

Hàng hoá là sản phẩm của lao động có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi buôn bán. Hàng hoá có thể ở dạng hữu hình như sắt, thép, thực ...

Phân tích lượng giá trị hàng hoá và các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hoá.

Giá trị của hàng hoá là lao động trừu tượng của người sản xuất kết tinh trong hàng hoá. Vậy lượng lao động của hàng hoá được đo bằng lượng lao động tiêu hao để ...

Phân tích nguồn gốc, bản chất và chức năng của tiền tệ.

Tiền ra đời là kết quả phát triển lâu dài của sản xuất và trao đổi hàng hoá. Tiền là một loại hàng hoá đặc biệt được tách ra làm vật ngang giá chung cho tất cả ...

Phân tích nội dung (yêu cầu), tác dụng của quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hoá giản đơn. Những biểu hiện của quy luật này trong các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản?

Quy luật giá trị là quy luật giá trị cơ bản của sản xuất và trao đổi hàng hoá. Quy luật giá trị yêu cầu sản xuất và trao đổi hàng hoá phải dựa trên cơ sở giá ...

Thế nào là thị trường? Mối quan hệ giữa phân công lao động XH với thị trường. Phân tích các chức năng của thị trường.

Theo nghĩa hẹp thì thị trường là nơi diễn ra trao đổi, mua bán hàng hoá. Nhưng theo nghĩa rộng thì thị trường là tổng thể các mối quan hệ cạnh tranh, cung - ...

Cạnh tranh là gì? Tại sao cạnh tranh là quy luật kinh tế của sản xuất hàng hoá? Những tác động tích cực và tiêu cực của cạnh tranh?

Cạnh tranh là sự ganh đua về kinh tế giữa những chủ thể trong nền sản xuất hàng hoá nhằm giành giật những điều kiện thuận lợi trong sản xuất, tiêu thụ hoặc tiêu ...

Cung, cầu là gì? Quan hệ cung - cầu? Tại sao cung - cầu là quy luật kinh tế của sản xuất hàng hoá?

Cầu là nhu cầu có khả năng thanh toán, là số lượng hàng hoá, dịch vụ mà người mua muốn mua và sẵn sàng mua tại những mức giá khác nhau vào những thời điểm nhất ...

Phân tích sự chuyển hoá tiền tệ thành tư bản. Những điều kiện để tiền tệ có thể thành tư bản.

Tiền trong lưu thông hàng hoá giản đơn vận động theo công thức: H – T – H’, tức là bắt đầu bằng hành vi bán (H - T) và kết thúc bằng hành vi mua (T – H), kết ...

Phân tích hàng hoá sức lao động.

Sức lao động là tổng hợp toàn bộ thể lực và trí lực tồn tại trong một con người và được người đó sử dụng vào sản xuất. Trong mọi xã hội, sức lao động đều là yếu ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ