Triết học Mác - Lênin

Lý thuyết: Tư tưởng tôn giáo và chính trị thời Ân - Thương và Tây Chu (Thế kỷ XVII - VIII tr.CN)

Từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XI tr. CN, trên dải hoàng thổ phì nhiêu của con sông Hoàng Hà ở phía Bắc Trung Quốc đã xuất hiện một liên minh thị tộc rộng lớn, với ...

Vlađimia Ilich Lênin (1870 – 1924) bảo vệ và phát triển Triết học Mác

Đánh giá bài viết Cuối thế kỷ XIX chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Chủ nghĩa tư bản tiếp tục phát triển và làm trầm trọng thêm mâu ...

Sự sáng tạo của Mác và Ăngghen về phép biện chứng

Đánh giá bài viết Trong những tác phẩm thời trẻ của Mác, trong các bút ký chuẩn bị cho luận án tiến sĩ đã có những nghiên cứu về phép biện chứng. Mác nắm vững ...

Nhân học triết học – Tập hợp triết học phi lý và khoa học về con người

Đánh giá bài viết Nhân học triết học, một trào lưu triết học Đức đã xuất hiện từ những năm 20. Sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, bị chủ nghĩa hiện sinh lấn ...

Sự hình thành các quan điểm và thế giới quan triết học của C. Mác và Ph. Ăngghen

Đánh giá bài viết Sự hình thành triết học Mác chia làm hai giai đoạn cơ bản: 1) Quá trình hình thành dần dần các quan điểm triết học, sự chuyển biến từ chủ ...

Phranxis Bêcơn (1561 – 1626)

Đánh giá bài viết Phranxis Bêcơn (Francis Bacon) là nhà triết học vĩ đại thời cận đại. Theo Mác, Bêcơn là ông tổ của chủ nghĩa duy vật Anh và khoa học thực ...

Gioócgiơ Vinhem Phridrích Hêghen (1770 – 1831)

Đánh giá bài viết Gioócgiơ Vinhem Phriđrích Hêghen là nhà biện chứng lỗi lạc, bậc tiền bối của triết học mácxít. Theo nhận xét của Ph.Ăngghen, ông “không ...

Chủ nghĩa Tômát mới: Toan tính lấy đức tin định hướng cho lý trí

Đánh giá bài viết Chủ nghĩa Tômát là triết học của Tômát Đacanh (Thomas đaquin) (1274) ra đồi từ thời trung cổ ở Tây Âu. Ngay từ đầu, nó đã là sự kết hợp thần ...

Triết học Mác – Lênin

Đánh giá bài viết Triết học của Các Mác (1818 – 1883) và Phriđrích Ăngghen (1820 – 1895) là sự thừa kế những thành tựu vĩ đại của tư tưởng triết học ...

Đêni Điđrô (1713 – 1784)

Đánh giá bài viết Đêni Điđrô là nhà duy vật điển hình của triết học Khai sáng Pháp, người chủ biên của bộ Bách khoa toàn thư – một trong những di sản văn ...

Gian Giắc Rútxô (1712 – 1778)

Đánh giá bài viết Gian Giắc Riítxô (Jean Jacques Rousseau) là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà biện chứng lỗi lạc của triết học Khai sáng Pháp. Các tư tưởng của ông đã ...

Chủ nghĩa thực dân mới – sản phẩm của chủ nghĩa tư bản độc quyền

Đánh giá bài viết Hệ tư tưởng thực dân mới ở miền Nam Việt Nam trong những năm 50 – 60 – 70 thế kỷ XX không phải là cái gì khác mà là hệ tư tưởng tư ...

Lútvích Phoiơbắc (1804 – 1872)

Đánh giá bài viết Lútvích Phoiơbắc (Ludwig FeuerBach), nhà duy vật nổi tiếng của triết học cổ điển Đức, bậc tiền bối của triết học Mác. Ông sinh năm 1804 trong ...

Bêkênit Xpinôza (1632 – 1677)

Đánh giá bài viết Bêkênít Xpinôza là nhà triết học lỗi lạc người Hà Lan. Ông sinh năm 1632 trong một gia đình thương gia ở Amxtécđam (Hà Lan). Theo học tại một ...

Giôhan Gốtlíp Phíchtơ (1762 – 1814)

Đánh giá bài viết Giôhan Gôtlíp Phíchtơ (G.G.Fichte) là nhà triết học cổ điển Đức nổi tiếng, người kế tục sự nghiệp của Cantơ. Ông sinh năm 1762 trong một gia ...

Sáclơ Đờ Môngtexkiơ (1689 – 1775)

Đánh giá bài viết S.Đ. Môngtexkiơ (Montesquieu S.D.) là một trong những nhà sáng lập ra triết học Khai sáng Pháp thế kỷ XVIII. Ông sinh ra trong một gia đình ...

Chủ nghĩa duy linh – nhân vị

Đánh giá bài viết Chủ nghĩa duy khoa học và hệ tư tưởng kỹ trị với những mâu thuẫn bên trong của nó đã gặp bế tắc. Giai cấp tư sản đã thực hiện một sự thay đổi ...

Điều kiện lịch sử và những tiền đề ra đời của triết học Mác

Đánh giá bài viết Triết học Mác ra đời trong những điều kiện lịch sử giữa thế kỷ XIX. Nó là kết quả của sự phát triển lịch sử tư tưởng triết học và sự phát ...

Giai đoạn từ sau 1907 đến trước Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga 1917

Đánh giá bài viết Sau thất bại của cuộc cách mạng 1905 – 1907, nước Nga bước vào thời kỳ thống trị của các lực lượng phản động. Trước tình trạng thoái ...

Gophrít Vinhem Lépnít (1646 – 1716)

Đánh giá bài viết Gophrít Vinhem Lépnít (Gofrit Wilhem Leibniz) là nhà triết học, nhà toán học, vật lý học lỗi lạc người Đức, người có nhiều đóng góp quan trọng ...

Gioóc Béccơly (1685 – 1753)

Đánh giá bài viết Gioóc Béccơly (George Berkeley) là nhà triết học nổi tiếng người Anh một đại biểu điển hình của chủ nghĩa duy tâm chủ quan. Ông sinh năm 1685 ...

Giôn Lốccơ (1632 – 1704)

Đánh giá bài viết Giôn Lốccơ (John Locke) là đại biểu duy cảm điển hình của chủ nghĩa duy vật Anh. Hêghen nói: Khoa học nói chung và nhất là các khoa học kinh ...

Tư tưởng tôn giáo và chính trị thời Ân – Thương và Tây Chu (Thế kỷ XVII – VIII tr.CN)

Đánh giá bài viết Từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XI tr. CN, trên dải hoàng thổ phì nhiêu của con sông Hoàng Hà ở phía Bắc Trung Quốc đã xuất hiện một liên minh thị ...

Rêne Đềcáctơ (1596 – 1650)

Đánh giá bài viết Rêne Đềcáctơ (Rene Descartes) là nhà triết học, nhà bách khoa toàn thư vĩ đại người Pháp. Có thể nói, cùng với Bêcơn, “Đềcáctơ đã tạo ra ...

Triết học Nyàya – Vai’sesika

Đánh giá bài viết Hệ thống Nyàya và hệ thống Vaisesika từ buổi đầu đã gắn liền với nhau, và qua thời gian, thực sự hòa làm một. Vì vậy có thể gọi chung là Nyàya ...

1 2 3 4 .. > >>
Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ